uw zorg uit handen genomen

Van Harten Ontwerp- en Bouwbegeleiding biedt u de mogelijkheid uw wensen te laten vertalen in een bouwplan. Dit kan een uitbreiding, verbouwing, herbestemming of comfortverbetering zijn. Samen met vertrouwde partners wordt er gezocht naar passende antwoorden. U wordt hierin begeleid vanaf de eerste schets tot en met de bouw van uw plan. Hiermee willen wij uw zorgen uit handen nemen en kunnen verrassingen tijdens of na het proces worden voorkomen.